775 140 573 Žďár n. Sáz.
775 317 603 Havl. Brod
775 140 573 Žďár n. Sáz. 775 317 603 Havl. Brod

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Obchodní společnost, Highland sport s.r.o., se sídlem Ke Srážku 1185/8, Modřany, 143 00 Praha 4, DIČ: CZ26014351, IČO: 26014351 jakožto provozovatel e-shopu www.highland-sport.cz a tedy správce osobních údajů které mu budou zákazníkem poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 2. Obchodní společnost Highland sport s.r.o. zpracovává při provozu e-shopu www.highland-sport.cz zejména následující osobní údaje: Jméno, příjmení, dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, cookie.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě právního základu plnění smluvní povinnosti společnosti Highland sport s.r.o. vůči zákazníkům, a dále na základě právního základu hájení oprávněných zájmů společnosti Highland sport s.r.o.
 4. Příjemci osobních údajů mohou být:
  1. přepravní služba při doručování objednaného zboží;
  2. orgány veřejné moci, pokud to zákon stanoví;
  3. poskytovatelé externích služeb, zejména daňového a právního poradenství;
  4. provozovatelé vybraných nástrojů přímého marketingu.
 5. Obchodní společnost Highland sport s.r.o. zpracovává pouze osobní údaje nezbytně nutné k naplnění účelu jejich zpracovávání, tedy pro splnění svých smluvních povinností (zejm. dodání zboží) a hájení svých oprávněných zájmů včetně přímého marketingu.
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje pro správce však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. KomTeSa spol. s. r.o., Masarykova 2853, 580 01 Havlíčkův Brod
  2. Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
  3. PPL CZ, s.r.o., K Borovému 99, 251 01 Říčany
  4. GOPAY s.r.o., Planá 67, PSČ 370 01
  5. Google - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • Google Analytics
   • Google Tag Manager
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění smluvních povinností, a ochraně oprávněných zájmů a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
 8. Zákazník má ve vztahu ke svým osobním údajům zejména následující práva:
 9. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit. Toto právo lze realizovat zejména prostřednictvím zákaznického účtu na webu e-shopu www.highland-sport.cz
 10. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá.
 11. Zákazník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku.
 12. Právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 13. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 14. V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Cookies a podmínky používání

Tyto stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení.

Aby tyto stránky správně fungovaly, někdy umísťujeme malé datové soubory nazvané cookies do vašeho zařízení, tak jako to činí většina internetových stránek. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Druhy cookies

Relační cookies

Relační cookies jsou automaticky smazány v momentě, kdy opustíte stránky. Napomáhají v průběhu návštěvy stránek jejich správnému zobrazení.

Permanentní cookies

Permanentní cookies se ukládají v zařízení a mohou obsahovat anonymní identifikátor vašeho prohlížeče. Permanentní cookie vás samy o sobě neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují přístup ke stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízen a jsou využívaná, zejména pro účely statistik používání stránek. Permanentní cookie mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu. Měřící cookie umí poznat opakovanou návštěvu webových stránek ze stejného prohlížeče na stejném zařízení a sledovat aktivity při prohlížení stránek.

Technické cookies

Zajišťují základní technickou funkčnost webů/portálů, tj. přihlašování, využívání služeb apod.

Reklamní cookies

Reklamní cookies umožňují zobrazovat cílenou reklamu na stránkách na internetu, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému. Cílená reklama je zobrazena na základě chování anonymního uživatele či skupin uživatelů na webových stránkách, díky identifikaci jejich prohlížeče, jak bylo popsáno výše. Pokud jste například minule hledali výhodné mobilní volání, při vaší další návštěvě vám cílená reklama nejspíše nabídne či připomene právě tuto službu.

Do jiných webových stránek, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému, patří i některé stánky sociálních sítí.

Případné další druhy cookies pak mohou být ještě využity například ke správnému fungování našich služeb (například formuláře), v dotazníkovém výzkumu či pro testování částí webu a jeho funkčnosti.

Vše nám pomáhá zvyšovat kvalitu našich služeb.

Seznam cookies

DSID cookie třetí strany .doubleclick.net
IDE cookie třetí strany .doubleclick.net
c_user cookie třetí strany .facebook.com
datr cookie třetí strany .facebook.com
fr cookie třetí strany .facebook.com
sb cookie třetí strany .facebook.com
wd cookie třetí strany .facebook.com
xs cookie třetí strany .facebook.com
1P_JAR cookie třetí strany .google.com
AID cookie třetí strany .google.com
APISID cookie třetí strany .google.com
CONSENT cookie třetí strany .google.com
HSID cookie třetí strany .google.com
NID cookie třetí strany .google.com
SAPISID cookie třetí strany .google.com
SID cookie třetí strany .google.com
SIDCC cookie třetí strany .google.com
SSID cookie třetí strany .google.com
1P_JAR cookie třetí strany .google.cz
APISID cookie třetí strany .google.cz
CONSENT cookie třetí strany .google.cz
HSID cookie třetí strany .google.cz
NID cookie třetí strany .google.cz
SAPISID cookie třetí strany .google.cz
SID cookie třetí strany .google.cz
SSID cookie třetí strany .google.cz
_ga cookie třetí strany .google.cz
_gid cookie třetí strany .google.cz
AID cookie třetí strany .googleadservices.com
CONSENT cookie třetí strany .gstatic.com
SESSID_PHP cookie třetí strany .heureka.cz
__gfp_64b cookie třetí strany .heureka.cz
__utma cookie třetí strany .heureka.cz
__utmc cookie třetí strany .heureka.cz
__utmz cookie třetí strany .heureka.cz
_ga cookie třetí strany .heureka.cz
_gid cookie třetí strany .heureka.cz
_vis_opt_s cookie třetí strany .heureka.cz
_vwo_ds cookie třetí strany .heureka.cz
_vwo_uuid cookie třetí strany .heureka.cz
_vwo_uuid_v2 cookie třetí strany .heureka.cz
aam_last cookie třetí strany .heureka.cz
aam_net_ts cookie třetí strany .heureka.cz
aam_net_ui cookie třetí strany .heureka.cz
aam_td_cpex_network cookie třetí strany .heureka.cz
aam_uuid cookie třetí strany .heureka.cz
fixedmeow cookie třetí strany .heureka.cz
hanoi-css_default cookie třetí strany .heureka.cz
hanoi-css_header cookie třetí strany .heureka.cz
hanoi-css_user-account cookie třetí strany .heureka.cz
heureka_s cookie třetí strany .heureka.cz
heureka_uz cookie třetí strany .heureka.cz
hrk_onweb cookie třetí strany .heureka.cz
nette-browser cookie třetí strany .heureka.cz
pageviewCount cookie třetí strany .heureka.cz
splittercookie cookie třetí strany .heureka.cz
userScore cookie třetí strany .heureka.cz
hanoi-css_default cookie třetí strany .heureka.cz
hanoi-css_header cookie třetí strany .heureka.cz
hanoi-css_user-account cookie třetí strany .heureka.cz
hrk_onweb cookie třetí strany .heureka.cz
sid cookie třetí strany .imedia.cz
OTZ cookie třetí strany google.com
_ga cookie třetí strany google.com
UULE cookie třetí strany google.cz
_dc_gtm_UA-1416431-42 cookie třetí strany google.cz
joomla_user_state Cookie, které jsou součástí systému správy obsahu Joomla webové stránky, které jsou aktivní pouze pro aktuální relaci. Joomla
editorswitchercurrent Cookie JCE editoru. Joomla
Doubleclick Tyto reklamní soubory cookie jsou uloženy ve službě Google DoubleClick a slouží k personalizaci reklam zobrazovaných uživatelům na základě předchozích návštěv na našich webových stránkách.
Facebook Využívá Facebook pro zasílání řady reklamních produktů, jako jsou například nabídky inzerentů – třetích stran v reálném čase.
YouTube

Registruje jedinečné identifikační číslo, které Google používá pro vedení statistiky o tom, jak návštěvník využívá YouTube videa z různých webových stránek.

Registruje jedinečné identifikační číslo pro vedení statistiky o tom, jaká videa z YouTube uživatel zhlédl.

Google Společnost Google používá tyto soubory cookie na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google.
Google a Doublecklick Tyto reklamní soubory cookie jsou uloženy ve službě Google DoubleClick a slouží k personalizaci reklam zobrazovaných uživatelům na základě předchozích návštěv na našich webových stránkách.
Google Analytics Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky.

Souhlas s používáním cookies

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Využívání cookies jde upravit nebo omezit takto:

Vymazání – cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování cookies
Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org