Přihláška do lyžařského kurzu pro mateřské a základní školy

Zapsat žáka ke školnímu lyžařskému kurzu můžete online nebo papírovým formulářem, který jste možná dostali ze školy a najdete jej ke stažení i na našich stránkách.

Prosíme, pečlivě vyplňte všechny údaje o žákovi - bez toho nepůjde formulář odeslat. Za správnost údajů zodpovídá zákonný zástupce žáka.

Děkujeme.

Údaje o žákovi

(1) Rodné číslo dítěte bude použito pouze pro účely sjednání pojištění a pro správné spárování příchozí platby se jménem účastníka lyžařského kurzu. Osobní údaje dětí i zákonných zástupců nebudou nijak zneužity ani předány třetím osobám, s výjimkou sjednání pojištění.

 

Zákonný zástupce dítěte

(2) Prosíme o čitelné vyplnění e-mailu. E-mail slouží pro komunikaci s rodiči - zasíláme na něj potvrzení o zaplacení, organizační pokyny a veškeré informace, které se týkají lyžařského kurzu. Váš e-mail nebude předán třetí straně.

 

Prohlášení o zdravotním stavu dítěte

Součástí přihlášky je i formulář Prohlášení o zdravotním stavu dítěte.

Zmocnění pro řidiče a pro zdravotníky po dobu trvání lyžařského kurzu

Odeslání přihlášky potvrzuji, že můj syn/dcera může v neodkladném případě cestovat autem s níže uvedenými osobami, dále, že jej/ji mohou v neodkladném případě doprovázet a nechat ošetřit ve zdravotnickém zařízení:

  • Martin Kachlíř – hlavní vedoucí lyžařského kurzu
  • Vendula Badalíková - hlavní zdravotník

Souhlas s podáním trvale užívaných léků

Odesláním přihlášky souhlasím, aby mému synovi/dceři podával jím/jí pravidelně užívané léky, které je nutné vzít v době konání lyžařského kurzu, zdravotník kurzu (Vendula Badalíková). Trvale užívané léky připravím v originální krabičce s popisem přesného dávkování a předám je hlavnímu zdravotníkovi kurzu.

 

Platební údaje

Organizátorem Lyžařského výcviku je společnost Highland Sport, s.r.o.

Platbu kurzovného lze provést hotově na prodejně Highland sport, Jihlavská 248 - bývalá lokalita Selská Jizba, popřípadě převodem na účet. Platba musí být doručena na účet nejpozději 30. listopadu 2018.

Částka: 2 890 Kč
Číslo účtu: 107-9081740297/0100, Komerční banka
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Do poznámky prosím uveďte MŠ/ZŠ.

Důležité upozornění: Z důvodu omezené kapacity autobusové dopravy a prostoru areálu můžeme garantovat zajištění výuky pouze pro 25 dětí denně. Platí tedy, že kdo dřív přijde, ten dřív lyžuje. Pokud jste se tedy rozhodli nabídky lyžařského kurzu využít, prosíme, neváhejte s odevzdáním přihlášky a zaplacením kurzu. Kurzy budou obsazovány podle data doručení přihlášky.

Odesláním přihlášky potvrzuji souhlas s obchodními podmínkami a podmínkami Ochrany osobních údajů Lyžařské školy. Ty jsou dostupné na webu www.highland-sport.cz/skola. Odesláním přihlášky také potvrzuji souhlas s focením a filmováním mého syna/dcery v rámci Lyžařského kurzu pro MŠ a ZŠ, uložením fotografií do online galerie lyzarskaskolazajda.rajce.idnes.cz a s využitím fotografií na propagačních materiálech a webových stránkách pořadatele.